Privacy

Huys Noord staat borg voor uw privacy.

Huys Noord verzekert uw vertrouwen niet te beschamen. Wij verbinden ons ertoe om uw privacy te respecteren en te beschermen. De verwerking van persoonsgegevens van deze site is onderworpen aan de Belgische wetgeving van 8 december 1992, de zogenaamde "privacywet" (laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998) en de Europese richtlijn nummer 95/46/EC van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van gegevens.

Als u wenst te reageren op onderstaande beschreven werkwijzen, aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij staan erop om jullie duidelijk te informeren en zorg te dragen over al uw persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt. Voor Huys Noord is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Uw Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Huys Noord zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over de manier waarop Huys Noord gebruikmaakt van de persoonsgegevens die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen.

Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere websites waarvoor op deze site links worden aangeboden.

Huys Noord verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens waaronder uw e-mail adres, IP adres en NAW-gegevens voor de volgende doeleinden:

1) voor het leveren van onze diensten;
2) het meten van de belangstelling voor onze diensten en om het gebruikersgemak van de website te bevorderen;
3) om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Huys Noord;
4) om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van andere bedrijfsonderdelen vanHuys Noord en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerdepartners van Huys Noord.
5) het gebruik van re-marketing en social media campagnes
6) Onze Websites maken voorts gebruik van Google Analytics, een web analytics service van Google, Inc. Google Analytics plaatst een cookie om Uw gebruik van de site te evalueren en stelt ons in staat rapporten op te maken van de activiteit op onze Websites om te analyseren hoe bezoekers onze Websites gebruiken. Google verzamelt deze gegevens anoniem zonder individuele gebruikers te identificeren. Google bewaart de gegevens verzameld door de cookies op servers in de US. Google kan deze info ook aan derden doorgeven indien zij hier door de wet toe verplicht wordt of indien deze derde partijen de informatie voor Google behandelen. Google zal uw IP adres niet koppelen aan andere bij Google bewaarde gegevens.